A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Charoenrasdr School โรงเรียนเจริญราษฎร์
2018-07-01
วันสถาปนาลูกเสือ 2018
2018-06-30
งานประกันคุณภาพ
2018-06-29
ส่งอแผนการสอน หัวหน้ากลุ่มสาระ
2018-06-28
ประชุมประจำเดือน
2018-06-27
อบรมนักเรียนกลุ่มแกนนำ
2018-06-26
ประชุมกรรมการกิจกรรม 5 ส
2018-06-23
ประชุมผู้ปกครอง ปฐมวัย-มัธยมศึกษาตอนปลาย
2018-06-22
ประชุมกรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2018-06-21
วันไหว้ครู
2018-06-16
ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียน
Charoenrasdr School โรงเรียนเจริญราษฎร์ มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ผลงานทางวิชาการ

ต้อนรับ การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาจากคณะศึกษาธิการ จังหวัดแพร่

ตลาดนัดหลักสูตร 2018

เข้าร่วมการสอบวัดสมรรถนะครู 2561

การอบรม “แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-Net กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย วิท

การอบรมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินการวิจัยโรงเรียนขนาดเล็ก มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ดูกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
อ่านข่าวทั้งหมด